F-FILM & GDPR:

Vi behandler dine data med fuld fortrolighed og deler ikke dine data med trediepart uden at der er lavet fortrolig databehandler aftale med denne part.
F-FILM ApS opbevarer dine kundedata i vores regnskabs- og bookingsystem, til brug for ordrebehandling og fakturerering.
Ønsker du at få oplyst hvilke data vi opbevarer eller ønsker du at opdatere, ændre eller slette dine data, bedes du fremsende e-mail til hr@f-film.com

Dataansvarlig:

Toke Rude Trangbæk – toke@f-film.com

Behandling af data for eksisterende kunder:

Hvis du har handler med eller indhenter tilbud fra F-FILM ApS:
Vi gemmer navn, adresse, telefon, CVR, EAN, email og regnskabsdata, jf gældende regnskabsregler.
Printet materiale i forbindelse med vores bogholderi, gemmes ligeledes jf gældende regnskabsregler.

Overvågning:

Vi overvåger F-FILMs arealer og området omkring. Vi opbevarer videooptagelser fra vores overvågning i op til 30 dage, hvorefter de overskrives eller slettes.

Jobansøgning:

Ved jobansøgning beholder vi – såfremt den ikke indeholder CPR-nr – din komplette ansøgning, noter, cv, foto, eksamenspapirer og andre dokumenter der måtte vedr. din jobansøgning i vores arkiv for fremtidige åbne stillinger. Du kan til enhver tid kontakte os for indsigt på hr@f-film.com.

Slettepolitik:

E-mails sendt til en e-mail adresse der relaterer til F-FILM ApS opbevares på virksomhedens tilknyttede databehandleres servere. E-mails med særligt personfølsom info redigeres inden arkivering eller forwardes til hr@f-film.com hvor mailen behandles og efterfølgende slettes.
Slettepolitikken for personligdata opbevaret elektronisk er, at der om muligt løbende slettes data, således at der ikke ophobes data med personfølsomt indhold udover de tilstræbte frister.
Hvis det ikke er muligt at automatisere sletning af elektroniske data, slettes der data en gang årligt, således at der er opbevaret data ihenhold til den opstillede regel.
Fysiske data opbevaret på f.eks. papir, slettes årligt, således at der ikke opbevares personfølsomme data løngere end højest nødvendigt. Kontrakter opbevares dog så længe disse måtte være relevante for evt. juridiske uenigheder / stridigheder om rettigheder etc.